سلسله نشست های تخصصی مباحث اعتقادی
نقد ها در بوته نقد
موضوع همایش :
پیرامون روش فهم معارف حقّه
ارایه بحث توسط :
استاد: آیه الله سیدان
استاد: آیه الله شیخ مهدی مروارید
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
نقد ها در بوته نقد
موضوع همایش :
پیرامون روش فهم معارف حقّه
ارایه بحث توسط :
استاد: آیه الله سیدان
استاد: آیه الله شیخ مهدی مروارید
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۹
منزلت وحی در مباحث اعتقادی
ارایه بحث توسط :
استاد: آیه الله شیخ مهدی مروارید
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۹
جایگاه وحی در فهم معارف دینی
ارایه بحث توسط :
استاد: آیه الله شیخ مهدی مروارید
پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۹
گستره و محدوده عقل در منابع وحیانی
ارایه بحث توسط :
استاد: آیه الله سیدان
استاد: حجت الاسلام محمد تقی سبحانی
چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
قلمرو عقل در معارف دینی
ارایه بحث توسط :
استاد: حجت الاسلام محمد تقی سبحانی
استاد: حجه الاسلام برنجکار
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
عقل و وحی
موضوع همایش :
رابطه عقل و وحی
ارایه بحث توسط :
استاد: حجه الاسلام برنجکار
استاد: دکتر یحیی یثربی
شنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۸
عقل و دین
موضوع همایش :
کارکرد های عقل از نگاه دین
ارایه بحث توسط :
استاد: حجه الاسلام برنجکار
پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۸