اخبار
هجدهمین نشست از همایش های اعتقادی با موضوع فاعلیت خداوند
تاریخ خبر : شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

هجدهمین نشست از همایش های اعتقادی با موضوع فاعلیت خداوند

مکان :هتل الغدیر